PALVELUT

HOIVA-, PERHE- JA KOTIPALVELUT sekä ATERIAPALVELUT

KIMMO RANSSI OY ON RIIHIMÄELLÄ SIJAITSEVA TUETUN PALVELUASUMISEN YKSIKKÖ, JOSSA TÖSKENNELLÄÄN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN SEKÄ HEIDÄN LÄHEISTENSÄ PSYYKKISEN, FYYSISEN JA SOSIAALISEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI.

Kartoitamme hoidon tarpeen AINA asiakkaan luona ja teemme kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan palvelut joita asiakas tarvitsee sekä kuinka usein.

HOIVA- JA KOTISIIVOUSPALVELUT
Henkilöille, joiden kunto ja terveys sallii kotona asumisen, mutta tarvitsevat apua arjen askareissa.

PERHEPALVELUT
Tukitoimia perheiden hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi.

AMMATTITAITOINEN HOIVATIIMIMME HUOLEHTII SEURAAVISTA PALVELUISTA :

ASIOINTIPALVELUT

 • Kauppa- ja apteekki käynnit
 • Vienti terveyspalveluihin
 • Saattajapalvelut

HOIVAPALVELUT

 • Henkilökohtainen hygienia ( suihku/kylvetys/saunotus)
 • Lääkehuolto (reseptit, lääkkeiden jako)
 • Haavojen hoito
 • Silmätippojen laitto
 • Verenpaineen mittaus
 • Diabetes seuranta
 • Katetrointi
 • Ruoan laitto
 • Ulkoilutus
 • Sairaanhoitajan palvelut tarvittaessa
 • Terveydentilan seuranta yhteistyössä muiden asiakasta hoitavien tahojen kanssa

PALVELUSETELI RIIHIMÄELLÄ

 • Setelin myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin ja sitä käytetään kaupungin kotihoitoa vastaaviin hoito- ja huolenpitotehtäviin. Asiakas tilaa palveluntuottajan kaupungin hyväksymästä rekisteristä. 
 • Teemme tarvittaessa myös omaishoitajien tuurauksia

MUUTA

 • Viikkosiivoukset
 • Suursiivoukset
 • Ikkunoiden pesut